U kojim postupcima se pruža pravna pomoć?

U kojim postupcima se pruža pravna pomoć?

a) upravni postupak;
b) upravni spor;
c) prekršajni postupak;
d) parnični postupak;
e) vanparnični postupak;
f) izvršni postupak;
g) krivični postupak, u skladu sa zakonima o
krivičnom postupku.

Mreža za koordinaciju pružalaca besplatne pravne pomoći u BiH je osnovana u okviru UNDP-ovog projekta Pristup pravdi koju čine državne agencije i organizacije civilnog društva koje aktivno djeluju u oblasti besplatne pravne pomoći.

Aktivnosti Mreže pružalaca besplatne pravne pomoći

Kontakt

Adresa: 502. viteške brigade br. 10, 77 000 Bihać
Telefon: +387 (0)37 224 192
Fax:
E-pošta: s.zavod.bi@gmail.com