Uposlenici

Uposlenici

Ime Pozicija Telefon Naselje
Sabina Berberović dipl.pravnica, direktor 037 224 192 Bihać
Azra Jusić dipl.pravnica - pravni zastupnik
Alma Jušić dipl. pravnica - pravni zastupnik
Saša Smiljanić viši referent

Mreža za koordinaciju pružalaca besplatne pravne pomoći u BiH je osnovana u okviru UNDP-ovog projekta Pristup pravdi koju čine državne agencije i organizacije civilnog društva koje aktivno djeluju u oblasti besplatne pravne pomoći.

Aktivnosti Mreže pružalaca besplatne pravne pomoći

Kontakt

Adresa: 502. viteške brigade br. 10, 77 000 Bihać
Telefon: +387 (0)37 224 192
Fax:
E-pošta: s.zavod.bi@gmail.com